Kompetenscentrum vägteknik

OBS! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. En komplett hemsida förväntas vara lanserad till sommaren 2023.

Syftet med Kompetenscentrum vägteknik.

Syftet med Kompetenscentrum vägteknik (KCV) är att säkerställa en långsiktig kunskapsförsörjning inom vägteknik.
Detta kommer att ske genom utveckling av kompetens och inhämtande av kunskap för att därigenom säkerställa möjligheten att bygga en robust infrastruktur och väghållning både nu och för framtiden.
Genom den långsiktiga finansieringen från Trafikverket (se nedan) säkerställs möjligheterna för satsningar på rekrytering och utrustning som krävs för forskning och långsiktig kunskapsförsörjning och kunskapsuppbyggnad i Sverige.

Finansiering

KCV finansieras av Trafikverket som beslutat att finansiera verksamheten under perioden 2023 till och med 2034 med upp till 40 miljoner SEK årligen.

Parter

Kompetenscenter vägteknik består av fem parter:

  • Lunds tekniska högskola (koordinerande part),
  • Chalmers tekniska högskola,
  • Kungliga tekniska högskolan,
  • Luleå tekniska universitet, och
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tidplan

Just nu pågår arbetet med att utveckla KCVs inriktning och processer gällande finansiering av forskning och utbildning.
Mer information kommer att publiceras på www.kcvag.se.

Kontaktinformation

Tills vidare kan eventuella frågor ställas till KCVs föreståndare Joacim Lundberg på följande e-postadress: info@kcvag.se