KCVs andra utlysning har öppnat! Inlämnande av forskningsansökningar i Steg 2 välkomnas. För mer information se Aktuella utlysningar.

Syftet med Kompetenscentrum vägteknik (KCV) är att säkerställa en långsiktig kunskapsförsörjning inom vägteknik.
Detta kommer att ske genom utveckling av kompetens och inhämtande av kunskap för att därigenom säkerställa möjligheten att bygga en robust infrastruktur och väghållning både nu och för framtiden. Genom den långsiktiga finansieringen från Trafikverket (se nedan) säkerställs möjligheterna för satsningar på rekrytering och utrustning som krävs för forskning och långsiktig kunskapsförsörjning och kunskapsuppbyggnad i Sverige.

Kompetenscentrumets forskning är uppbyggd kring utlysningar baserade inom ett eller flera av nedanstående forskningsområden:

 

Finansiering

KCV finansieras av Trafikverket som beslutat att finansiera verksamheten med upp till 40 miljoner SEK årligen.