KCV kommer att verka för att säkerställa att framtidens kompetens inom vägteknik får den kunskap som krävs, både för aktiva ingenjörer och framtida licentiater och doktorer. KCV kommer även framöver att arbeta för att samordna forskarutbildningen för de doktorander som får sin finansiering helt eller delvis genom KCV. Allteftersom KCVs arbete med utbildningsspåret startar kommer information att återfinnas här.