Under 2023 kommer KCV att arbeta fram en Forskningsagenda. Processen för att arbeta fram KCVs forskningsagenda är följande:

  • Forskningsområdena börjar ta fram vad som behöver göras inom ramen för sina respektive områden, med hänsyn tagen till existerande FoI/FoU-dokument tillhandahållna av Trafikverket
  • Därefter överlämnar respektive Forskningsområden det framtagna materialet till Forskningsrådet. Forskningsrådet sammanställer områdenas mer detaljerade och fokuserade tankar och förslag samt bygger ihop en helhet och lyfter strategiska och långsiktiga frågor.
  • Förslaget itereras mellan Forskningsområden och Forskningsråd.
  • Inhämtande av inspel från branschen på Forskningsagendan.
  • Forskningsrådet hanterar branschens inspel och färdigställer ett förslag på forskningsagenda.
  • Styrelsen mottar föreslaget på forskningsagenda och besluter om den ska fortsätta itereras eller om den ska fastställas.

 

Målsättningen är att KCVs Forskningsagenda fastställs i december 2023