Utlysning #2 (for English press here)

För information om utlysning #2 se följande dokument

Följande länkar innehåller mallarna som ska användas för projektansökningar

För steg 1:

Följande länkar innehåller granskningskriterierna som kommer användas för utvärdering av inkomna projektförslag

Följande länk innehåller en kort beskrivning av de ingående kunskapsfälten