Joacim L

Föreståndare: Joacim Lundberg, Joacim.lundberg@kcvag.se

wk

 Biträdande föreståndare: Wolfgang Kropp, Wolfgang.kropp@kcvag.se

HV

 Ekonom: Helena Vilhelmsson, Helena.vilhelmsson@kcvag.se

 Samverkanskoordinator: Patrik Rydén, Patrik.ryden@kcvag.se

Samverkanskoordinator: Nina Ahlbeck, Nina.ahlbeck@kcvag.se

Hemsida
www.kcvag.se

E-postadress
info@kcvag.se

Postadress
KCV, Lunds Tekniska Högskola
Institutionen för Teknik och Samhälle
Box 118
221 00, Lund

Faktureringsadress
Enligt e-fakturalagen ska alla fakturor som skickas till Lunds universitet vara elektroniska. Information om e-fakturor hittar ni här.
Fakturareferens: Helena Vilhelmsson

Kontakt: ekonomi@kcvag.se