Här kommer KCVs beviljade och pågående projekt att presenteras. Just nu är KCVs första utlysning öppen. Se mer information här.