Forskningen inom KCV utgår från forskningsagendan som framtagits i samverkan mellan parterna och Trafikverket genom Forskningsområdena och Forskningsrådet. Forskningen inom KCV finansieras via utlysningar.

För mer information om respektive område se följande sidor: