KCVs organisationen består av följande ingående delar:

 

Mer information finns under respektive rubrik.