Inkomna ansökningar bedöms av forskningsområden och forskningsrådet utifrån utlysningens angivna bedömningskriterier. Projekten rangordnas och styrelsen fattar därefter beslut om rekommendation. Rekommendation skickas till Trafikverket för slutligt beslut om beviljande.

Det är den version av ansökan som du lämnat in före utlysningens stängningsdatum som bedöms. Inga kompletteringar godkänns efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som Kompetenscentrum Vägteknik uttryckligen ber om.

De bedömningskriterier som gäller för respektive utlysning finner ni i den fullständiga utlysningstexten.

Beslut och motiveringar kommer att skickas ut till sökande via KCVs kansli

Om ni har frågor och utlysningen eller bedömningsprocessen vänlig vänd er till de kontaktpersoner som är listade i utlysningstexten.