Inom KCV avses ett utbildningsråd kopplas på för att säkerställa att framtidens kompetens inom vägteknik får den kunskap som krävs, både för aktiva ingenjörer och framtida licentiater och doktorer. Då utbildningsrådet inte direkt råder över utbildningarna inom respektive lärosäte kommer rådet att verka för en förbättrad och heltäckande utbildning.

Under utbildningsrådet är det tänkt att en forskarskola samlas med särskilt ansvar för samordningen inom forskarutbildningen. De som ingår i forskarskolan ansvarar även för att förankra, t.ex. förslag om nya kurser, med sina respektive studierektorer och forskarutbildningsansvariga.

Utbildningsrådet ska även ansvara för utbytet mellan organisationer genom ett ansökningsförfarande. Detta då ett sådant utbyte betraktas som en aktivitet för att öka kunskapen och förståelsen mellan olika roller, positioner och organisationer, samt nätverkande, vilket är att beakta som en utbildningsaktivitet och inte en forskningsaktivitet.